תקנון

1. כללי
1.1 אתר הקניות Yad 2 Games (להלן : "האתר") הינו חנות וירטואלית לציבור הגולשים באינטרנט
כל התכנים באתר וכל הזכויות על התכנים שמורות לחברה.
אין להעתיק, לשכפל ולהפיץ בכל דרך שהיא ללא אישור בכתב מהנהלת האתר.
1.2 כל המבצע ו\או מעוניין לבצע פעולה באתר (להלן : "משתתף") מצהיר ומתחייב כי היינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו\או למי מטעמו כל טענה ו\או תביעה, במישרין ו\או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו\או מפעיליו ו\או מי מטעמם.
פעולה באתר משמעה – כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר.

2. תנאי השתתפות
2.1 ראשי לבצע פעולות באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדי לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן : ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקאן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור הפעולה באתר הוא אישור של חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתתף להעביר את התשלום בגין המוצר שנרכש.

3. המוצרים המוצעים
3.1 המוצרים המוצעים באתר הינם יד 2 אלה אם כן צויין אחרת במצב המוצר ומגיעים ללא אחראיות, המוצרים נבדקים לפני שנשלחים ללקוח על מנת וידוי תקינותם..

4. פרטי המשתמש
4.1 בעת ביצוע הפעולות באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז\ח.פ, שם פרטי\שם משפחה ו\או שם חברה, טלפון, ישוב, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
4.2 הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית.
4.3 פרטי המשתמש יישמרו במאגר חברת Yad 2 Games וישמשו אך ורק אותה.

5. תשלום ואספקה
5.1 לאחר סיום ביצוע הרכישה המשתתף מחוייב מיידית בתשלום מלא בגין המוצר.
5.2 המחירים באתר הקניות של Yad 2 Games כוללים מע"מ… .
5.3 אספקת המוצרים תהיה בתאום טלפוני עם הלקוח.
5.4 אספקת המוצר תתבצע לדואר האזורי בבית הלקוח או לבית הלקוח ו\או לכל מקום ו\או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של ספקי המוצרים ו\או חברת המשלוחים.
מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתם של הספקים ו\או חברת המשלוחים אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח מכל סיבה שהיא רשאית חברת Yad 2 Games לבטל את העסקה או להציע מקום חלופי לאיסוף המוצר.
במידה והלקוח יהיה מעוניין לקחת את המוצר עצמאית ממחסן היבואן או ממחסני Yad 2 Games יוכל לבצע זאת ללא דמי משלוח .
5.5 אספקת המוצר תתבצע בתחומי הקו הירוק בלבד, מעבר לקו תתאפשר אספקת מוצרים בתוספת תשלום.
במידה ומדובר בישוב חריג, ייתכן שיידרש תוספת תשלום עבור המשלוח.
5.6 מועדי אספקת מוצרים הנם על פי המועדים הנקובים בדף המכירה של המוצר, אלא אם צויין מפורשות אחרת. זמני אספקה כוללים ימי עסקים בלבד (ימים א-ה) ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. יום ההזמנה אינו נכלל בתוך ימי העסקים לחישוב האספקה. במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת מפעילי האתר יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, האתר מטעמה של החברה יציעו לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר או ביטול העסקה, וישיבו לו את מלוא כספו.

6. ברירת דין ומקום שיפוט
כל סיכסוך ידון באחד מבתי המשפט בערי המחוז ,בהתאם לחוקי מדינת ישראל כדלקמן:חיפה,נצרת,תל-אביב באר שבע וירושלים.

7. תנאים נוספים
7.1 חברת Yad 2 Games שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות לא חוקית.
7.2 חברת Yad 2 Games שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא הודעה מוקדמת.
7.3 לעיתים ייתכנו טעויות הקלדה במחיר או בתיאור המוצר. אם נפלה טעות חריגה וברורה על-פניה ובתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את העסק. העסק יאפשר ביטול עסקה והשבת הכסף ששילם הצרכן.
7.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו\או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו\או מפעיליו יעכבו ו\או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי ובדרך כלשהי ו\או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו ו\או אם יפגעו תקלות במחשוב ו\או מערכות הטלפון ו\או מערכות הטלפון ו\או כל גורם תקשורת אחר בתהליך הרכישה ו\או בשל פעולות איבה ו\או שביתה ו\או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ימנע ו\או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו\או אספקת המוצרים רשאית חברת Yad 2 Games להודיע על ביטול הרכישה תוך 1 ימי עסקים.

8. חברת Yad 2 Games שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

הזכויות שמורות למשחקי יד 2

×

עגלת קניות